12.000.000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn ghép K

Danh mục: ,