36.000.000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn ghép S20(K69/K71)

Danh mục: ,