74.450.000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn Vantage 5C (uni, radial)

Danh mục: ,